Skip to content
jun 6 18

Det frie marked og de sociale vilkår

by Redaktøren

Det er på en måde børnelærdom. EU har fri bevægelse af arbejdskraft, kapital, varer og service. Hvis ikke der er EU-regler (rammedirektiver) for skatter og social sikkerhed, så skabes der fattigdom og ulighed. Nogle vinder og andre taber. EU har i 2017 udsendt en strategi for et Europa med sociale rettigheder, fordi det koster for meget at ignorere socialpolitikken. OECD og Verdensbanken siger det samme: Øget fattigdom og ulighed skaber ikke vækst, men blot mere fattigdom og ulighed.

I Danmark har det fri marked ført til rigdom og arbejdspladser, men også til mindre kontanthjælp, mindre førtids- og folkepension.  Syge- og arbejdsløshedsdagpenge har fået mindre købekraft og der er social dumping på arbejdsmarkedet, som især påvirker lavtlønsgrupperne. Som det er i dag i EU, er det de enkelte lande, der suverænt beslutter de sociale sikkerheder, løn- og arbejdsvilkår. Folketinget beslutter kontanthjælp, syge- og arbejdsløshedsdagpenge, førtids- og folkepension mm. Arbejdsmarkedets parter indgår overenskomster om løn- og arbejdsvilkårene.