Skip to content

EAPN Danmarks arbejdsprogram 2016-18:

Vi …

 • følger og kommenterer den danske regerings reformprogrammer

 • følger og kommenterer EU’s 2020 program og bidrag hertil fra den danske regering

 • følger og kommenterer udviklingen i dansk fattigdom og social udstødelse

 • bidrager til det europæiske EAPN’s strategier til bekæmpelse af fattigdom

 • bidrager til udvikling af det europæiske EAPN’s sociale inklusionsstrategier

 • bidrager til udvikling af det europæiske EAPN’s arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesstrategier

 • bidrager til belysning af sammenhængen mellem fattigdom og minimum indkomster

 • samarbejder med andre organisationer og foreninger om bekæmpelse af børnefattigdom

 • deltager i Stopfattigdom.nu-netværket

 • bidrager til udarbejdelse af et alternativt dansk reformprogram vedrørende fattigdom og beskæftigelse

 • Rune Løgstrup , Formand for EAPN.DK

  No comments yet

  Leave a Reply

  Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

  Subscribe to this comment feed via RSS