Et dansk netværk mod fattigdom

EAPN Danmark består af et antal personlige medlemmer og disse organisationer:

Bestyrelsesmedlemmer fra 1. februar 2019

Malte Moll Wingenden
Analyse og tal
Indtræder i EUISG
Telefon: 40 54 32 64 
E-mail: malte@ogtal.dk

Julie Rosenkilde
Nyt Europa
Kommende medlem af 2020-følgegruppe
Telefon: 28 34 88 47 
E-mail: jn@nyteuropa.org

Torben Larsen
Arbejdet Adler
Sekretær, kasserer og hjemmeside 
Telefon: 40 41 44 43 
E-mail: tl@arbejdeadler.dk

Suppleanter:

  • Per K. Larsen
  • Ole Meldgaard 
    fortsætter i Institut for menneskerettigheder

Revisor: Henrik Gram Nielsen
CVR-nummer: 37950246

Vil du være med?

Som medlemmer af EAPN Danmark kan optages alle organisationer, foreninger, institutioner, virksomheder og enkeltpersoner, der har interesse i at bekæmpe fattigdom og social udstødelse sammen med de grupper, der rammes. F.eks. Børn, unge, ældre, enlige forsørgere, indvandrere og flygtninge, arbejdsløse, syge, fysisk, psykisk eller socialt handicappede, sindslidende, misbrugere, hjemløse.

Kontingent for et år er:
1.000 kr. for organisationer og 50 kr. for personlige medlemmer.