Skip to content

Kontakt

EAPN Danmark kan kontaktes ved henvendelse til en af disse kontaktpersoner eller på mail: info@eapn.dk

Bestyrelsesmedlemmer fra 1. februar 2019

  • Julie Rosenkilde, Nyt Europa – kommende medlem af 2020-følgegruppe /28348847/jn@nyteuropa.org
  • Lisbeth Pilegaard, Projekt Udenfor: – indtræder i EXCO /33427600/info@udenfor.dk
  • Malte Moll Wingenden, Analyse og tal – indtræder i EUISG / 40543264/malte@ogtal.dk
  • Torben Larsen, Arbejdet Adler – sekretær og kasserer, ansvar for mødeindkaldelser og  hjemmeside /40414443/tl@arbejdeadler.dk 
  • Lise Larsen, We Shelter

Suppleanter:

  • Per K. Larsen
  • Ole Meldgaard – fortsætter i Institut for menneskerettigheder

Revisor: Henrik Gram Nielsen

CVR-nummer: 37950246