Som medlemmer af EAPN Danmark kan optages alle organisationer, foreninger, institutioner, virksomheder og enkeltpersoner, der har interesse i at bekæmpe fattigdom og social udstødelse sammen med de grupper, der rammes. F.eks. Børn, unge, ældre, enlige forsørgere, indvandrere og flygtninge, arbejdsløse, syge, fysisk, psykisk eller socialt handicappede, sindslidende, misbrugere, hjemløse.

Kontingent for et år er:
1.000 kr. for organisationer og 50 kr. for personlige medlemmer.