Skip to content

Danmark bestemmer selv. Her er resultaterne!

by Redaktøren on juni 6th, 2018

Folketinget og arbejdsmarkedets parter er meget glade for suveræniteten.  Her er resultaterne:

Dagen efter at Danmark blev medlem af EU, blev folke- og førtidspensioner til brøkpensioner, dvs. at de blev gjort afhængige af, hvor mange år, man har opholdt sig i landet. Det rammer både danskere og indvandrere. I 1980’erne kom de lave ydelser for unge under 20 år, som siden blev forhøjet til 30 år.

Da det indre marked blev friere i 1990’erne, besluttede Folketinget at regulere samtlige ydelser nedad med årlige satsreguleringer. Da EU blev udvidet med Østeuropæiske lande i 00’erne, besluttede Folketinget lavere satser for særlige grupper, fx integrationsydelse og kontanthjælpsloft, som ramte danskere, indvandrere og EU borgere i flæng.

Førtidspensionen blev begrænset til borgere over 40 år.

Folkepensionen synes også at være under afvikling. Købekraften bliver stadigt mindre og aldersgrænsen sættes stadig højere op. Ældres økonomi er mere og mere afhængig af, at vi har en arbejdsmarkedspension. De sociale sikkerheder er i det hele taget i stigende grad blevet afhængige af, hvordan vi klarer os på  arbejdsmarkedet, lige som i andre Europæiske lande.

Bortset fra efterløn – som siden næsten er forsvundet igen – har der kun været forringelser af de sociale sikkerheder siden Danmark indtrådte i EU.

Hele denne udvikling præger også overenskomster og vilkårene for lønmodtagerne, især lavtløns-grupperne.  Firmaer fra andre EU lande eller Danmark ansætter ledige på vilkår som ligger langt under, hvad der er aftalt ved overenskomsterne. ”Social dumping”, kaldes det. Der er næppe nogen, der lader sig ansætte fordi de har lyst til at arbejde på dårlige vilkår. Snarere af nød. Hvis man ikke kan leve af kontanthjælpen, må man finde andre udveje.

Kort sagt: Suveræniteten har kun ført til ringere sikkerhed både på og uden for arbejdsmarkedet. Suveræniteten har ført til beslutninger, der harmoniserer ydelserne hen mod den laveste fælles nævner, som man ønsker at undgå ved at bevare suveræniteten. Det lyder ikke særlig klogt. I hvert fald ikke for dem, der gerne vil have et socialt og trygt velfærdssamfund i Danmark.

Så hvad med at prøve noget nyt?

Kampagnen arbejder for et EU direktiv der sætter rammer for, hvad de enkelte landes parlamenter skal beslutte vedr. kontanthjælp. Det sker i samarbejde med den Europæiske Fagbevægelse, EFS. De danske organisationer, LO, FTF og AC, som er medlemmer af EFS, stemte imod initiativet. De er skeptiske og frygter at et rammedirektiv om kontanthjælp åbner døren for et rammedirektiv om mindsteløn.

Kampagnen gennemføres med støtte fra EU  i et Europæisk netværk af organisationer, institutioner og eksperter, se: http://eminbus.eu/

Der er en udbredt viden i Danmark om at  utilstrækkelig kontakthjælp fører til fattigdom og ulighed. Men der ikke så meget viden om, hvordan udviklingen af kontanthjælpen og andre sociale ydelser hænger sammen med EU og hvordan EU kan hjælpe med at bedre forholdene.  Lad os hjælpe hinanden med at starte debatten og få spredt viden om forholdene og om løsningerne.  Buskampagnen er en god anledning.

Per K. Larsen

EMIN.DK

From → Artikler

Comments are closed.