Skip to content

Det frie marked og de sociale vilkår

by Redaktøren on juni 6th, 2018

Det er på en måde børnelærdom. EU har fri bevægelse af arbejdskraft, kapital, varer og service. Hvis ikke der er EU-regler (rammedirektiver) for skatter og social sikkerhed, så skabes der fattigdom og ulighed. Nogle vinder og andre taber. EU har i 2017 udsendt en strategi for et Europa med sociale rettigheder, fordi det koster for meget at ignorere socialpolitikken. OECD og Verdensbanken siger det samme: Øget fattigdom og ulighed skaber ikke vækst, men blot mere fattigdom og ulighed.

I Danmark har det fri marked ført til rigdom og arbejdspladser, men også til mindre kontanthjælp, mindre førtids- og folkepension.  Syge- og arbejdsløshedsdagpenge har fået mindre købekraft og der er social dumping på arbejdsmarkedet, som især påvirker lavtlønsgrupperne. Som det er i dag i EU, er det de enkelte lande, der suverænt beslutter de sociale sikkerheder, løn- og arbejdsvilkår. Folketinget beslutter kontanthjælp, syge- og arbejdsløshedsdagpenge, førtids- og folkepension mm. Arbejdsmarkedets parter indgår overenskomster om løn- og arbejdsvilkårene.

From → Artikler

Comments are closed.