Skip to content

Argumenter for minimumsindkomst i hele EU

by Redaktøren on juni 6th, 2018

Kontanthjælp er den sidste udvej for arbejdsløse og syge, der ikke kan få dagpenge og ikke har andet at leve af.
I EU kaldes kontanthjælp for minimumsindkomst

I april – juni 2018 kører der kampagnebusser i hele Europa for at fremme, at alle lande får en kontanthjælp der er tilstrækkelig, tilgængelig for alle i nød og som virker inkluderende. Målet er at få en minimumsindkomst / kontanthjælp i alle landene – ikke at forveksle med mindsteløn. Ikke det samme beløb, men beløb, der er tilpasset leveomkostningerne i de enkelte lande. Kontanthjælp ses som det nederste og bedste værn mod fattigdom og ulighed.

Kampagnen startede 2017 med analyser af vilkårene i de forskellige Europæiske lande. Landerapporterne, også den danske, findes på https://emin-eu.net. Her er der også sammenfattende rapporter, der påpeger de store forskelle i niveau og varighed imellem lande i Øst-, syd- og Nordeuropa og som anbefaler fælles EU regler – rammedirektiver – for at undgå fattigdom, utryghed og social dumping.

Kampagnen gennemføres samtidigt i alle Europæiske lande fordi det har vist sig, at man ikke kan skabe gode vilkår i de enkelte lande, isoleret set. Hvis vi ønsker en dansk kontanthjælp, man kan leve af i Danmark, så skal folk i andre lande også have en kontanthjælp, de kan leve af i deres hjemlande.

From → Artikler

Comments are closed.