Skip to content

Danmark på fattigdomskurs

by Redaktøren on december 14th, 2016

”Siden midten af 90’erne er vores skattesystem blevet ændret ad flere omgange. Resultatet er, at skatterne er blevet mindre omfordelende. De rigeste afleverer i dag en betydelig mindre del af deres indkomst i skat, end de gjorde for 20 år siden,” siger analysechef i AE Jonas Schytz Juul.

Samtidig med at skatten er blevet mindre udlignende, har indkomsterne i befolkningen udviklet sig skævt. De rigeste er blevet markant rigere, mens indkomstudviklingen for de fattigste – især dem på overførsler – er gået helt i stå. De rigeste sidder i dag på større del af den samlede indkomst i landet.

Det kan man læse i Arbejderbevægelsens Erhvervsråds nye temapublikation om ulighed, fattigdom og kontanthjælpsloftet Danmark på fattigdomskurs. Den konkluderer, at de senere års ændringer i skattesystemet har været stærkt medvirkende til, at uligheden er steget. I dag er der omkring 40.000 økonomisk fattige i Danmark og knap 160.000, hvis man ser på dem, der falder under fattigdomsgrænsen i et enkelt år. Med det nye kontanthjælpsloft vil vi se endnu flere fattige. Især børnefattigdommen ventes at stige markant. Hent Danmark på fattigdomskurs her.

From → Artikler

Comments are closed.