Skip to content
jun 6 18

Et socialt Danmark i et socialt Europa

by Redaktøren

To kampagnebusser, 32 lande og tusinder af frivillige er i gang med at skabe forståelse for, at alle Europæiske lande må indføre en tilstrækkelig kontanthjælp. ”Ingen fortjener mindre, alle har fordele”, som man siger i Kampagnen.

Kampagnen kører rundt i Europa  april – juni. Mød bussen og frivillige på Rådhuspladsen i København d. 22.-23. juni på , på Rådhuspladsen i Aarhus d. 25.  juni  og i Aabenraa d. 26. juni .  Se mere på www.eminbus.eu

jun 6 18

Argumenter for minimumsindkomst i hele EU

by Redaktøren

Kontanthjælp er den sidste udvej for arbejdsløse og syge, der ikke kan få dagpenge og ikke har andet at leve af.
I EU kaldes kontanthjælp for minimumsindkomst

I april – juni 2018 kører der kampagnebusser i hele Europa for at fremme, at alle lande får en kontanthjælp der er tilstrækkelig, tilgængelig for alle i nød og som virker inkluderende. Målet er at få en minimumsindkomst / kontanthjælp i alle landene – ikke at forveksle med mindsteløn. Ikke det samme beløb, men beløb, der er tilpasset leveomkostningerne i de enkelte lande. Kontanthjælp ses som det nederste og bedste værn mod fattigdom og ulighed.

Kampagnen startede 2017 med analyser af vilkårene i de forskellige Europæiske lande. Landerapporterne, også den danske, findes på https://emin-eu.net. Her er der også sammenfattende rapporter, der påpeger de store forskelle i niveau og varighed imellem lande i Øst-, syd- og Nordeuropa og som anbefaler fælles EU regler – rammedirektiver – for at undgå fattigdom, utryghed og social dumping.

Kampagnen gennemføres samtidigt i alle Europæiske lande fordi det har vist sig, at man ikke kan skabe gode vilkår i de enkelte lande, isoleret set. Hvis vi ønsker en dansk kontanthjælp, man kan leve af i Danmark, så skal folk i andre lande også have en kontanthjælp, de kan leve af i deres hjemlande.