Skip to content
feb 25 19

Referat af generalforsamling i EAPN Danmark 1.2.2019

by Redaktøren

Til stede:
Arbejdet Adler, Thorsgade 61, 2200 København N
Analyse & Tal, Nannasgade 28, 2200 København N
FO-Aarhus, FO-byen, Frederiksgade 78C, 8000 Aarhus C
Nyt Europa, Svanevej 22 2.sal, 2400 København NV
Overførstergården, Jægersborg Alle 139, 2820 Gentofte
Ole Meldgaard, personligt medlem

Referat:

 1. Valg af dirigent: Torben Larsen – Referent: Henrik Gram Nielsen
 2. Per K. Larsen aflagde beretning på vegne af Formand Rune Løgstrup, der ikke kunne være tilstede, og ridsede baggrunden op:
  At påvirke EU-Kommission og -Parlament sammen med NGO’er fra EU-lande. Opgaven løses af EAPN-Europas dygtige sekretariat. EAPN.DK deltager i 3-4 møder årligt, ofte i Bruxelles og bidrager til oplæg i EUISG og EXCO.
  At påvirke den Danske Regerings planer for social integration i Regeringens Kontaktudvalg til EU 2020 Strategien gennem høringssvar og på 3-4 møder årligt.
  At være fortaler for fattigdom og menneskerettigheder i Institut for Menneskerettigheder.
  At gennemføre den danske del af EAPNs Europæiske projekter mod fattigdom. Opgaven er lønnet og varierer, afhængig af de konkrete projekter.
  At indkalde møder i EAPN.DK, ajourføre hjemmesiden, styre økonomien.
  EAPN.DKhar en formue på kr. 60.000. Udlandsrejser betales af EAPN sekretariatet, projektudgifter af Kommissionen og rejser i DK dækkes af egen medlemsorganisation.
  Faktisk har vi ligget meget stille i et års tid – reelt under opløsning. Vi er ellers kommet langt med at blive repræsenteret mange steder: EAPN Europas styrende organ EXCO og EUISG– en socialpolitisk arbejdsgruppe, der laver forskellige rapporter. Kontaktudvalget til EU 2020 strategien – 4 møder årligt, Rådet for menneskerettigheder, der repræsenterer civilsamfundet – pladsen ansøges hvert 4. år (frem til 21) for. 4-5 møder om året. Ole Meldgaard sidder i komiteen for menneskeretsprisen. Sidste modtager Thorkild Højer. Vi er også med i netværket mod børnefattigdom i DK. Per nævner kampagnerne: Emin 1 + 2 om en Europæisk Minimum indkomst, betalt af Kommissionen. EAPN DK har et godt navn og bliver inviteret til at sidde med i relevante udvalg og samarbejder. Efter supplerende spørgsmål og kommentarer blev beretningen godkendt.
 3. Beretning fra det europæiske niveau: Vi har pladser i EXCO og EUISG styregruppen samt ad hoc task forces, men har ikke deltaget i 2018. EAPN kommer med mange indspark til EU’ s og medlemslandenes socialpolitik. Alle kommissionens udspil bliver fyldigt kommenteret, høringssvar er en forpligtelse for den støtte, man får. Sociale forhold rækker også ind i sundhed, arbejdsmarked, menneskerettigheder. Beretning godkendt.
 4. Indkomne forslag. Ingen
 5. Fastsættelse af mål for 2018-19, budget og kontingent. Godkendt. Uændret kontingent på 1000 kr. for organisationsmedlemmer og 50 kr. for personlige.
 6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:
  Nyt Europa, Julie Rosenkilde – foreslås til 2020 følgegruppen.
  Projekt Udenfor: Lisbeth Pilegaard – foreslås til EXCO
  Analyse og tal: Malte Moll Wingenden– foreslås til EUISG
  Arbejdet Adler:Torben Larsen, tager opgaven som sekretariat /kasserer, indkaldelse, hjemmeside.
  We Shelter: Lise Larsen
  Per K. Larsen og Ole Meldgaard valgt som suppleanter. Ole fortsætter i Institut for menneskerettigheder.
 7. Valg af 3 repræsentanter til EAPN -Europa: EXCO, EUISG og generalforsamling. Per indmelder ovennævnte til sekretariatet og videresender EEUISG registreringsmail til Malthe. Lisbeth får invitationen til EXCO.
  Konstitueringen aftales endeligt på næste møde.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant – Henrik Gram bliver revisor og også suppleant. Den nye bestyrelse opretter selv konto, som Henrik overfører altindestående til, når han får det nye kontonummer.
 9. Intet

Næste bestyrelsesmøde møde aftales til onsdag 6. marts kl. 14.30-16 hos Arbejdet Adler, Thorsgade 61. København N.

Referat v/Henrik Gram Nielsen, 07.02.2019